Upcycling Fashion Show

En spännande miniutställning med 'upcycling fashion' från Sverige och Berlin.
Invigning (inauguration) på Textilmuseet kl. 13.45, 24 okt 2015. Utställningen pågår t.o.m. 22 nov 2015.

Upcycling and redesign is an old concept gaining ground in our modern world of unsustainable fast consumtion. It is an efficient and creative way to reduce waste and give new and higher value to disregarded and overlooked materials. 

Upcycling - att designa och tillverka nya produkter av textilt spill, second-hand kläder och textilier som annars skulle kastats - är ett effektivt, kreativt sätt att minska svinn, utnyttja resurser och höja/ge nytt värde åt utdömt material och kvalitetsspill.
En gammal idé som fått ny kraft och innebörd med tanke på dagens ohållbara överkonsumtion av jordens resurser. De flesta som arbetar med upcycling och redesign är också aktiva i den nya gröna rörelse som stadigt växer och bidrar aktivt till debatten om vår klädkonsumtion och hur vi värderar material och kläder. 

Medverkande märken:
Aluc | Another Studio | Bis es mir von Leibe fällt | Bennelle & Stephani | Bybaba | Leluma Design | Simply Needles | slow creations | Taronja | tHERAPY recycle + exorcise | Wilfried Pletzinger